post

Projekto tikslas – mažinti egzistuojančią nelygybę užimtumo srityje tarp moterų ir vyrų bei jų tarpusavio santykiuose individualiame ir instituciniame lygmenyje.

Tikslinė grupė – viešojo ir privataus sektoriaus, plačiosios visuomenės, akademinės visuomenės, žiniasklaidos atstovai, politikai ir pan.

Veiklos/Rezultatai

  • Organizuoti visuomenės informavimo ir švietimo kampanija, skirta moterų ir vyrų vienodų galimybių darbo rinkoje skatinimui.
  • Organizuoti renginiai, gilinantys supratimą apie moterų ir vyrų nelygybės užimtumo srityje priežastis, pasekmes bei lygybės skatinimo priemones.
  • Sustiprintas darbdavių ir socialinių partnerių švietimas apie moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo darbovietėse svarbą.
  • Organizuoti ir pravesti 27 ak. val. moduliniai mokymai moterų ir vyrų teisių ir lygių galimybių užtikrinimo darbo rinkoje tematika kiekvienoje savivaldybėje suformuotoms visuomeninėms grupėms, kurias sudaro viešo ir privataus sektoriaus, įskaitant socialinių partnerių (darbdavių ir profesinių sąjungų), atstovai tam, kad jie gebėtų daryti įtaką moterų ir vyrų lygybės politiką užimtumo srityje vietiniu lygmeniu.
  • Atliktas moterų padėties užimtumo, švietimo ir kultūros srityse bei jų galimybių Lietuvoje tyrimas, įvertinta Lietuvos moterų padėtis, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijas Lietuvai.

Vykdimo laikotarpis:  2013.11 -2015.07

kuriameateiti

 

 

 

pelninga logai

Projektą „Lyčių lygybė – pelninga investicija!” Nr. VP1.-1.3-SADM-01-K-02-008 finansuoja Europos socialinis fondas ir Lietuvos Vyriausybė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *