Fondų duomenų bazė | Moterų informacijos centras

Fondų duomenų bazė

Fondų remiančių moterų NVO duomenų baze siekiama padėti moterų NVO lengviau identifikuoti finansavimo šaltinius ir pasinaudojant jais pritraukti naujas investicijas veikloms vykdyti. Fondai remiantys moterų NVO vykdomas veiklas, sugrupuoti į 12 grupių pagal Pekino veiksmų platformos sritis. Šešių skyrių Platformoje yra išskirta 12 “ypatingo dėmesio reikalaujančių sričių“, kurios yra pagrindinės kliūtys, trukdančios moterų pažangai.

Duomenų bazėje taip pat rasite informaciją apie kitas galimybes pritraukti lėšas moterų NVO: ES parama, parama iš gyventojų ir parama iš įmonių.

Fondų remiančių moterų NVO duomenų bazės sukūrimas vykdytas pagal projektą Nr. CH-5-FM-1/81 “Moterų NVO lyderių akademija”. Projektą finansuoja:

LSBP-logo_mazesnis2

Kitos remiamos sritys, nepatenkančios į pagrindinį sąrašą.Paramos taip pat galite siekti ir kitais būdais: