Esame viena labiausiai patyrusių visuomeninių organizacijų Lietuvoje. Dirbame nuo 1996 metų, o mūsų stiprios profesionalų komandos misija – šviesti ir informuoti visuomenę lyčių lygybės klausimais,
formuoti lyčių  politiką bei skatinti jos plėtrą Lietuvoje.

Mūsų vizija

Nei vienas asmuo negali būti diskriminuojamas dėl savo lyties.

Mūsų tikslai:

  • siekiame lyčių lygybės Lietuvoje;
  • geriname moterų padėtį viešajame ir privačiame gyvenime;
  • tobuliname lygiaverčių lyčių santykių aplinką.

Glaudžiai bendradarbiaujame su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis bei organizacijomis, skatiname lyčių lygias galimybes visose gyvenimo srityse, siekiame užtikrinti, kad moteriai būtų skiriamas reikiamas dėmesys visose politinėse, teisinėse ir socialinėse reformose, vystymo programose.

Vykdome programas, skirtas įveikti smurtą prieš moteris, užkirsti kelią prekybai moterimis, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti moterų verslumą, moterų ir vyrų lygias galimybes, organizuojame šviečiamąsias visuomenės informavimo kampanijas. Teikiame nemokamas teisines konsultacijas moterims. Nacionaliniame lygybės ir įvairovės forume atstovaujame diskriminacijos dėl lyties pagrindą. Esame Europos moterų lobistinės organizacijos, Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos nariai,  vadovaujame koalicijai „Smurtui-NE!“.

Moterų informacijos centro PIF (Partner Identification Form)

WIIC PIF 2023n