post

FORWARD

Moterys migrantės – viena pažeidžiamiausių, didžiausią socialinę atskirtį patiriančių  grupių ES darbo rinkoje. Nepaisant šios grupės diversiškumo (skirtingos kilmės, socialinės padėties ir kt.) jos nedarbo procentas vis dar yra labai aukštas. Moterys migrantės išlieka tarp mažiausiai apmokamų darbuotojų Es darbo rinkoje, dažniausiai joms suteikiama galimybė dirbti tik kvalifikacijos nereikalaujančius darbus.  Nesudarant galimybės moterims migrantėms aktyviai dalyvauti ES darbo rinkoje sistematiškai pažeidžiamos jų teisės, neišnaudojamas potencialas bei didinama skurdo galimybė.

Projektas FORWARD, siūlo spręsti šias problemas skatinant moterų migrančių dalyvavimą suaugusiųjų švietimo programose, didžiausią dėmesį skiriant turimų kompetencijų modeliu grįstomis programomis.

Turima kompetencija grindžiami modeliai yra ypač naudingi siekiant moterų įgalinimo. Tokie modeliai moterims padeda atrasti turimas socialines, formaliose ir neformaliose srityse įgytas kompetencijas (vaikų priežiūra, darbas namuose ir pan.) ir suprasti jų pritaikomumą darbo rinkoje.

FORWARD projektas atsižvelgdamas į moterų migrančių poreikius bei  remdamasis egzistuojančiais turimomis kompetenncijomis paremtais modeliais sukurs specifinį bandomąjį kompetencijų aplanką ir karjeros gidą, pritaikytą jau turimoms migrančių moterų kompetencijoms išryškinti.

Sužinokite daugiau: forwardproject.eu

Produktai:

Kompetencijomis grindžiama migrančių socialinė integracija Vadovas specialistams

Kompetencijomis grindžiama moterų migrančių socialinė integracija – Priemonių rinkinys specialistams

forww

forw