post

SPC žemėlapis

Tikslas – viešinti specializuotos pagalbos centrus. Specializuotos pagalbos centrai (SPC) teikia nemokamą pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms.  SPC veikia visoje Lietuvoje, kiekvienoje savivaldybėje. Specializuotos pagalbos centras (toliau – SPC), gavęs iš policijos informaciją apie smurto artimoje aplinkoje atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens duomenis, pagal galimybes nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą SPC darbo dieną…

post

Informacinis portalas lygus.lt

Projekto tikslas – teikti aktualiausią informaciją moterų ir vyrų lygybės klausimais visuomenės, įvairių institucijų bei organizacijų atstovams.

post

Progress

Projekto tikslas: išnagrinėti, įvertinti ir išdiskutuoti atitinkamas priemones, skirtas gerinti moterų atstovavimą valdyme ir vadovaujamose pareigose ir skatinti vienodą atstovavimą vyrams ir moterims įvairiais hierarchiniais lygmenimis, visų pirma visų Lietuvos sektorių valstybinėse ir privačiose įmonėse.

post

Lyčių lygybė – pelninga investicija!

Projekto tikslas – mažinti egzistuojančią nelygybę užimtumo srityje tarp moterų ir vyrų bei jų tarpusavio santykiuose individualiame ir instituciniame lygmenyje.

post

Nauja galimybė, naujas gyvenimas!

Migrantų ir pabėgėlių socialinių verslumo kompetencijų plėtojimas per simuliacinius mokymus,  perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships (Key Action 2) Projekto sutarties Nr.: 2016-1-EL01-KA204-023604 Project: “Developing social entrepreneurship competencies of migrants and refugees through simulation training in recycle and reuse” Acronym: “New Chance, New Life!” Šis 2 metus trunkantis projektas tai sėkminga jau įgyvendinto projekto…

post

Moterų informacijos centro institucinių gebėjimų stiprinimas

Moterų informacijos centras 2016.10.01-2017.09.31 įgyvendina  organizacijos kompetencijas stiprinančias veiklas remiant ERASMUS+ KA1 programos lėšomis. Pagrindinis projekto siekis – užtikrinti Moterų informacijos centro veiklos efektyvumą siekiant lyčių lygybės nuostatų įgyvendinimo. Galutinis naudos gavėjas – tai Lietuvos visuomenė. Šio tikslo sieksime mažinant moterų ir vyrų uždarbio skirtumus, mažinant smurtą prieš moteris bei plėsti lyčių lygybės nuostatų sklaidą…

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos įgyvendinimas

2016 m. Moterų informacijos centro kartu su partneriais tikslas – įgyvendinant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programą  skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą.   Projektus pagal moterų ir vyrų…

post

MIC metinės ataskaitos 2001+

MIC 2001 WIIC 2002 MIC 2003 MIC 2004 MIC 2006 MIC 2007 MIC 2008 MIC 2009 MIC 2010 MIC 2011 MIC 2012 MIC 2013 MIC 2014 MIC 2015    

post

FORWARD

Moterys migrantės – viena pažeidžiamiausių, didžiausią socialinę atskirtį patiriančių  grupių ES darbo rinkoje. Nepaisant šios grupės diversiškumo (skirtingos kilmės, socialinės padėties ir kt.) jos nedarbo procentas vis dar yra labai aukštas. Moterys migrantės išlieka tarp mažiausiai apmokamų darbuotojų Es darbo rinkoje, dažniausiai joms suteikiama galimybė dirbti tik kvalifikacijos nereikalaujančius darbus.  Nesudarant galimybės moterims migrantėms aktyviai…