Pekino sritis: Moterų švietimas ir profesinis mokymas | Moterų informacijos centras

Pekino sritis: Moterų švietimas ir profesinis mokymas

< Grįžti į sričių pasirinkimą.

Grupė: EU
Kryptis / Programa: Leonardo da Vinci veikla: Parengiamieji vizitai
Pagrindinės remiamos temos: Švietimas
Pagrindiniai fondo prioritetai: Parengiamieji vizitai - nedidelės apimties projektai, kurių tikslas – padėti profesinio mokymo srityje dirbančioms organizacijoms, ketinančioms teikti Leonardo da Vinci programos decentralizuotos veiklos projektus susitikti su būsimais projekto partneriais ir aptarti planuojamo projekto veiklas.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: Priklauso nuo pareiškėjų aktyvumo, visus metus
Intensyvumas: 100% kelionės, pragyvenimo ir/ar kontaktinio seminaro mokesčio
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: EU
Kryptis / Programa: Leonardo da Vinci veikla: PLM (darbuotojų mobilumas)
Pagrindinės remiamos temos: Stažuotės
Pagrindiniai fondo prioritetai: Nuo 2 iki 26 savaičių individualaus dalyvio profesinė stažuotė arba darbo praktika užsienio šalies įmonėje ir/arba mokymo institucijoje.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: 1
Intensyvumas: 100% projekto administravimo, mobilumo (kelionės, pragyvenimo ir draudimo) ir dalyvių kalbinio parengimo išlaidos
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: EU
Kryptis / Programa: Leonardo da Vinci veikla: naujovių perkėlimo projektai
Pagrindinės remiamos temos: Naujovių perkėlimas, bendradarbiavimas
Pagrindiniai fondo prioritetai: Tai daugiašaliai projektai, kuriais siekiama gerinti Europos profesinio mokymo sistemos kokybę ir patrauklumą, pritaikant ir integruojant ankstesnių Leonardo da Vinci programos ir kitų sėkmingai įgyvendintų projektų naujovišką turinį arba rezultatus į valstybines arba privačias profesinio mokymo sistemas ir bendroves šalyje, regione ar tam tikrame ekonominiame sektoriuje.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: 1
Intensyvumas: 75%
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: EU
Kryptis / Programa: Grundtvig veikla: Parengiamieji vizitai
Pagrindinės remiamos temos: Naujovių perkėlimas, bendradarbiavimas
Pagrindiniai fondo prioritetai: Tai veikla, padedanti įvairių organizacijų atstovams, norintiems parengti Grundtvig mokymosi partnerysčių, Senjorų savanorystės, Daugiašalį, Teminių tinklų ar Papildomų priemonių projektą, susipažinti su būsimomis partnerinėmis institucijoms ir suteikti galimybę kartu parengti projekto, partnerystės ar teminių tinklų paraišką.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: Priklauso nuo pareiškėjų aktyvumo, visus metus
Intensyvumas: 100% kelionės, pragyvenimo ir/ar kontaktinio seminaro mokesčio
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: EU
Kryptis / Programa: Grundtvig veikla: Kvalifikacijos tobulinimas
Pagrindinės remiamos temos: Stažuotės
Pagrindiniai fondo prioritetai: Grundtvig kvalifikacijos tobulinimas – galimybė asmenims, dirbantiems ar ateityje ketinantiems dirbti suaugusiųjų švietimo (formalaus, neformalaus, savaiminio) srityje, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose užsienyje.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: 1
Intensyvumas: 100% dotacija skiriama padengti kelionės išlaidas, kursų mokestį, vizos mokestį (jeigu reikia), pragyvenimo išlaidas ir kalbinio pasirengimo išlaidas (jeigu reikia).
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: EU
Kryptis / Programa: Grundtvig veikla: Kvalifikacijos tobulinimas
Pagrindinės remiamos temos: Suaugusiųjų švietimas
Pagrindiniai fondo prioritetai: Bendradarbiavimo tarp įvairių organizacijų, dirbančių formaliojo, neformaliojo ir savaiminio suaugusiųjų švietimo srityje, projektai, kurie skirti tobulinti suaugusiųjų švietimo procesą.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: 1
Intensyvumas: Finansavimas yra pagrįstas iš anksto nustatytomis finansavimo normomis, kurios priklauso nuo pareiškėjo organizacijos planuojamų mobilumo veiksmų skaičiaus. Išlaidos finansuojamos 100% pagal nustatytus įkainius.
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: EU
Kryptis / Programa: Grundtvig veikla: senjorų savanorystės projektai
Pagrindinės remiamos temos: Savanorystė
Pagrindiniai fondo prioritetai: Projektais siekiama paremti senjorų savanorystės projektus tarp organizacijų įsikūrusių dviejose šalyse, Mokymosi visą gyvenimą programos narėse.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: Kovo 25 d.
Intensyvumas: Dotacija yra skiriama kiekvienai šaliai atskirai kelionių, pragyvenimo išlaidų apmokėjimui ir kitoms išlaidoms, susijusiomis su projektine veikla. Dotacijos dydis priklauso nuo savanorių, vykstančių į kitą šalį, buvimo laiko ir priimamų savanorių skaičiaus.Išlaidos finansuojamos 100% pagal nustatytus įkainius.
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: EU
Kryptis / Programa: Grundtvig veikla: asistentų praktika
Pagrindinės remiamos temos: Stažuotės
Pagrindiniai fondo prioritetai: Šios veiklos dalyviams suteikiama galimybė geriau suprasti suaugusiųjų švietimą Europoje, patobulinti užsienio kalbų žinias, pažinti kitas Europos šalis ir jų švietimo sistemas, pagerinti profesinę ir kultūrinę kompetenciją. Praktika atliekama suaugusiųjų švietimo institucijoje ne gimtojoje asistento šalyje.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: Kovo 25 d.
Intensyvumas: Dotacija skiriama apmokėti dalyvio pragyvenimo (įskaitant kelionės, kelionės draudimo ir vizos išlaidas) bei kalbinio, kultūrinio ar pedagoginio pasiruošimo išlaidoms padengti.
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: EU
Kryptis / Programa: Grundtvig darbuotojų vizitai
Pagrindinės remiamos temos: Stažuotės
Pagrindiniai fondo prioritetai: Galimybė asmenims, dirbantiems arba ateityje ketinantiems dirbti suaugusiųjų švietimo (formalaus, neformalaus, savaiminio) srityje, tobulinti profesinius įgūdžius užsienio suaugusiųjų švietimo institucijoje arba dalyvauti konferencijose.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: Sausio 16 d., balandžio 30 d., rugsėjo 17 d.
Intensyvumas: Dotacija skiriama apmokėti dalyvio pragyvenimo (įskaitant kelionės, kelionės draudimo ir vizos išlaidas) bei kalbinio, kultūrinio ar pedagoginio pasiruošimo išlaidoms padengti.Išlaidos finansuojamos 100% pagal nustatytus įkainius.
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: EU
Kryptis / Programa: Grundtvig seminarai (dalyviams)
Pagrindinės remiamos temos: Stažuotės
Pagrindiniai fondo prioritetai: Šios veiklos tikslas skatinti suaugusiuosius dalyvauti Grundtvig seminaruose (mokymosi renginiuose, susitikimuose), kurie vyksta kitoje Europos šalyje.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: Priklauso nuo organizuojamų veiklų
Intensyvumas: Grundtvig dotacija skiriama seminarą organizuojančiai institucijai. Dotacija padengia šių kategorijų išlaidas: pedagoginį, kalbinį ir kultūrinį dalyvių pasirengimą; seminaro organizavimą; besimokančiųjų dalyvavimo, įskaitant jų kelionę bei pragyvenimą. Išlaidos finansuojamos 100% pagal nustatytus įkainius.
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: EU
Kryptis / Programa: Griuntvig seminarai (organizavimas)
Pagrindinės remiamos temos: Mokymai
Pagrindiniai fondo prioritetai: Lietuvoje organizuoti Grundtvig seminarus (mokymosi renginius, susitikimus) užsienio šalių suaugusiųjų švietėjams, mokytojams, švietimo darbuotojams. Skatinti suaugusiųjų švietėjų, mokytojų ir kitų darbuotojų, dirbančių su skaitymo ir rašymo įgūdžių problemų turinčiais žmonėmis, mokymą ir tobulinimą. Šiuo metu neraštingumo tema akcentuojama europiniame suaugusiųjų švietimo problemų sprendimo lygmenyje.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: Vasario 21 d.
Intensyvumas: Grundtvig dotacija skiriama seminarą organizuojančiai institucijai. Dotacija padengia šių kategorijų išlaidas: pedagoginį, kalbinį ir kultūrinį dalyvių pasirengimą; seminaro organizavimą; suaugusiųjų švietėjų, mokytojų ir švietimo darbuotojų, dirbančių su neraštingumo problemomis susiduriančiais žmonėmis, dalyvavimo, įskaitant jų kelionę bei pragyvenimą.Išlaidos finansuojamos 100% pagal nustatytus įkainius.
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: Privatus
Kryptis / Programa:
Pagrindinės remiamos temos: Sveikata, švietimas
Pagrindiniai fondo prioritetai: Main fields of interest: global health, poverty & development, education & learning and some special projects limited to certain areas or issues such as emergency disasters.
Administruojanti institucija: Bill & Melinda Gates foundation
Kvietimų skaičius per metus: Skirtingos programos turi skirtingus paraiškų pateikimo terminus.
Intensyvumas: 100%
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: Privatus
Kryptis / Programa: Collaboration grants
Pagrindinės remiamos temos: Kultūra
Pagrindiniai fondo prioritetai: Collaboration Grants are awarded to cultural organisations and organisations outside the cultural sector that are working together on artistic and cultural projects across different countries of wider Europe.
Administruojanti institucija: European Cultural Foundation
Kvietimų skaičius per metus: Kovo 31 d.
Intensyvumas: 100%
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: Privatus
Kryptis / Programa: Grants for EU media literacy programs
Pagrindinės remiamos temos: Švietimas/ Informacinės technologijos
Pagrindiniai fondo prioritetai: Grants for EU media literacy programs
Administruojanti institucija: Events Foundation
Kvietimų skaičius per metus: Liepos 1 d.
Intensyvumas: 100%
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: Globalus
Kryptis / Programa: Democracy, civil society empowerment, including empowerment of women, civic education and voter registration, citizen’s access to information, participation rights and the rule of law in support of civil society and transparency and integrity.
Pagrindinės remiamos temos: Parama NVO
Pagrindiniai fondo prioritetai: The project promotes the objectives of UNDEF The project draws on the United Nations comparative advantage The project will have a significant impact The project will encourage inclusiveness The project will enhance gender equality The project has strong prospects for successful implementation The applicant organization has a strong track record The project is technically sound in conception and presentation The project represents good value for money The project has strong prospects of sustainability beyond the project duration.
Administruojanti institucija: United Nations
Kvietimų skaičius per metus: Usually open for six weeks a year, from mid-November to end of December
Intensyvumas: Priklauso nuo kvietimo
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: Globalus
Kryptis / Programa: Different options
Pagrindinės remiamos temos: NGOs, nonprofits, foundations, civic groups, international agencies, universities, colleges and others are accepted
Pagrindiniai fondo prioritetai: Many different funding calls - from gender equality and human rights, to develpoment and innovative solutions.
Administruojanti institucija: USAID
Kvietimų skaičius per metus: Priklausomai nuo kvietimų skaičiaus
Intensyvumas: Priklauso nuo kvietimo
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: Privatus
Kryptis / Programa: Democratic goals and strengthen democratic institutions
Pagrindinės remiamos temos: Parama NVO
Pagrindiniai fondo prioritetai: Promote and defend human rights and the rule of law Support freedom of information and independent media Strengthen democratic ideas and values Promote accountability and transparency Strengthen civil society organizations Strengthen democratic political processes and institutions Promote civic education Support democratic conflict resolution Promote freedom of association Strengthen a broad-based market economy.
Administruojanti institucija: The National Endowment for Democracy
Kvietimų skaičius per metus: 4
Intensyvumas: Priklauso nuo prašymo ir jo pagrindimo
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: Privatus
Kryptis / Programa: The Positive Action for Children Fund
Pagrindinės remiamos temos: Parama NVO
Pagrindiniai fondo prioritetai: Community interventions addressing loss to follow-up in PMTCT; Community advocacy for gender equity in education and health; Preventing unintended pregnancies; Community intervention to keep HIV negative women negative; Early infant diagnosis.. It aims to support and inform the global effort to alleviate the impact of HIV and AIDS on maternal and child health by supporting interventions that engage or are led by affected communities.
Administruojanti institucija: ViiV Healthcare
Kvietimų skaičius per metus: 1
Intensyvumas: Priklauso nuo kvietimo.
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: Globalus fondas
Kryptis / Programa: Adults - suaugusiųjų švietėjų, mokytojų ir kito šioje srityje dirbančio personalo vizitai
Pagrindinės remiamos temos: Suaugusiųjų švietimas, stažuotės
Pagrindiniai fondo prioritetai: Tobulinti pagrindines suaugusiųjų kompetencijas, savaiminio ir neformalaus suaugusiųjų mokymosi pripažinimą; remti suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi, kuris skatina modernaus pilietiškumo kaitą; stiprinti ryšius tarp suaugusiųjų mokymosi ir darbo pasaulio.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: Pagal poreikį
Intensyvumas: Dotacija skiriama vykstančio asmens kelionei ir pragyvenimui (apgyvendinimui/maitinimui). Kelionės ir pragyvenimo išlaidos apskaičiuojamos pagal nustatytas normas. Pagal numatytus įkainius.
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: Globalus fondas
Kryptis / Programa: Adults - plėtros projektai
Pagrindinės remiamos temos: Suaugusiųjų švietimas
Pagrindiniai fondo prioritetai: Tobulinti pagrindines suaugusiųjų kompetencijas, savaiminio ir neformalaus suaugusiųjų mokymosi pripažinimą; remti suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi, kuris skatina modernaus pilietiškumo kaitą; stiprinti ryšius tarp suaugusiųjų mokymosi ir darbo pasaulio.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: Kovo 1 d.
Intensyvumas: 75%
Nuoroda: Nuoroda
Grupė: Globalus fondas
Kryptis / Programa: Adults - teminiai tinklai
Pagrindinės remiamos temos: Suaugusiųjų švietimas
Pagrindiniai fondo prioritetai: Tobulinti pagrindines suaugusiųjų kompetencijas, savaiminio ir neformalaus suaugusiųjų mokymosi pripažinimą; remti suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi, kuris skatina modernaus pilietiškumo kaitą; stiprinti ryšius tarp suaugusiųjų mokymosi ir darbo pasaulio.
Administruojanti institucija: Švietimo mainų paramos fondas
Kvietimų skaičius per metus: Kovo 1 d.
Intensyvumas: 75%
Nuoroda: Nuoroda

< Grįžti į sričių pasirinkimą.

Paramos taip pat galite siekti ir kitais būdais: